Komentarz eksperta II

KoronaBilans MŚP – II edycja

Wielka odwilż w przedsiębiorstwach: pieniądze potrzebne jak powietrze

Jak wynika z II edycji badania „KoronaBilans MŚP” już prawie co trzecia badana firma pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną. Miesiąc temu taką ocenę wystawiła zaledwie co czwarta firma. Mniej też badanych przedsiębiorców z sektora MŚP przyznaje, że ich aktualna sytuacja ekonomiczna jest zła – spadek o 10 pkt. proc. w stosunku do pierwszej edycji badania. – Widać, że przedsiębiorcy odczuwają już pozytywne skutki odmrażania gospodarki. Ich bieżące oceny sytuacji ekonomicznej są bardziej optymistycznie niż miesiąc temu. Z większą nadzieją patrzą także w przyszłość. Obecnie co trzecia firma prognozuje, że w najbliższych trzech miesiącach jej sytuacja ekonomiczna ulegnie poprawie. Miesiąc wcześniej taką nadzieję miała zaledwie co siódma firma – Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. (kliknij po więcej)

Niepokój o malejące przychody

Niestety, wśród firm z sektora MŚP wciąż widoczny jest niepokój o malejące przychody w przyszłości. Nie jest on może tak znaczący jak w zeszłym miesiącu, jednak odczuwa go ponad połowa przedsiębiorców. O ile w pierwszej edycji badania 79% ankietowanych obawiało się, że w najbliższych trzech miesiącach ich przychody zmaleją, o tyle w drugiej edycji takich wskazań jest nadal sporo, bo 64,5%. – Ten lęk przedsiębiorców o malejące przychody znajduje odzwierciedlenie w zwiększonym zainteresowaniu windykacją. Przedsiębiorcy mają świadomość, że utrzymanie płynności finansowej jest kluczowe dla przetrwania firmy. Właściciele firm dzisiaj, chętniej niż przed epidemią, oddają sprawy do windykacji. Szybciej upominają się o zapłatę, przyznając, że potrzebują gotówki jak powietrza i nie mogą już czekać miesiącami na zapłatę od kontrahentów. Mając pieniądze na firmowym koncie, lepiej oceniają swoją sytuację ekonomiczną i optymistycznie patrzą w przyszłość, ponieważ czują się bezpieczniej – Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. (kliknij po więcej)

Optymizm widać również w inwestycjach

W II edycji badania zwiększyło się grono firm, które w najbliższych trzech miesiącach planują przeznaczyć pieniądze na rozwój. W poprzednim badaniu zamierzało to zrobić 12,3%, a obecnie już 16,6% firm. Nadal najwięcej firm chce inwestować w nowe maszyny i sprzęt – to 52% wobec 54,5% poprzednio. Ale największy ruch widać w innej sferze. Już 18% przedsiębiorców jest gotowych kupować komponenty i materiały potrzebne do produkcji. Wcześniej przymierzało się do tego zaledwie 11,4%. To oznacza, że jest zapotrzebowanie na ich produkty. Przybyło też firm, które będą rozwijać działalność, kupując grunty. Jeszcze miesiąc temu przedsiębiorcy byli bardzo ostrożni, bo zaledwie 2,3% z nich planowało zakup ziemi. Obecnie grupa ta urosła do 6%. Mniej podmiotów niż poprzednio chce natomiast inwestować w systemy IT, aplikacje i sklepy internetowe. Teraz myśli o tym tylko 24% przedsiębiorców wobec 31,8% miesiąc wcześniej. – To akurat nie powinno dziwić, gdyż wiele firm wdrożyło już rozwiązania IT w ostatnich tygodniach. Dla nich przeniesienie działalności do Internetu oznaczało „być albo nie być”. Ten przyspieszony kurs cyfryzacji był niezbędny, aby firmy mogły przetrwać bądź nie stracić płynności finansowej. Mali i średni przedsiębiorcy zdali egzamin z elastyczności biznesowej na piątkę. Widać, że nie poddają się i potrafią błyskawicznie reagować na zmieniającą się sytuację gospodarczą – Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. (kliknij po więcej)

Rząd zachęca do negocjacji z dłużnikami

Na początku czerwca Sejm przyjął kolejny pakiet pomocowy dla firm. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki którym przedsiębiorcy, którzy stoją na granicy bankructwa, będą mogli podjąć negocjacje z wierzycielami, nie czekając na orzeczenie sądu. Umożliwi to zawieszenie czynności egzekucyjnych oraz zapewni czas na zdobycie przez dłużnika finansów, które będą chronione w przypadku braku powodzenia restrukturyzacji. Po zmianach postępowanie naprawcze ma trwać 4 miesiące, a o jego rozpoczęciu ma decydować właściciel firmy. Z tego rozwiązania będzie można skorzystać do końca czerwca 2021 r. – Utrzymanie płynności finansowej jest obecnie kluczowe dla przetrwania firm. Ale przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP, które nie mają zaplecza finansowego, powinny same aktywnie zadbać o wpływy na koncie. I nie mam tu na myśli tylko poszukiwania nowych kanałów dystrybucji. Przedsiębiorcy muszą przejąć inicjatywę w kontaktach z kontrahentami, którzy nie zapłacili im za sprzedane towary czy usługi. Z naszej praktyki wynika, że małe i średnie firmy nie zwlekają już miesiącami z odzyskiwaniem należności, lecz przekazują je do windykacji maksymalnie po 60 dniach. Pamiętajmy, że im młodszy dług, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy. Im szybciej podjęte zostaną działania mające na celu odzyskanie należności, tym większa szansa, że środki trafią na konto wierzyciela – Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. (kliknij po więcej)


Podcast (KoronaBilans II) Sytuacja MŚP w Polsce

Podcast (KoronaBilans II) Odmrożenie gospodarki zamroziło czujność przedsiębiorców


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.