Kondycja finansowa

W VI edycji badania ponad 62% właścicieli firm podejrzewa, że przychody w ich firmach spadną. Zaledwie 2% ma nadzieję, że przychody w firmie wzrosną.
Wśród przedsiębiorców, którzy mają nadzieję na wzrost przychodów, najwięcej (33,3%) zakłada zwiększony zarobek o najwyżej do 25%.

Wśród firm zakładających spadek przychodów najwięcej, bo 34% zakłada spadek przychodów od 25% do 50%. Prawie co trzeci badany zakłada, że przychody w firmie zmaleją do 25%.

Na ¾ firm pandemia wymusiła dodatkowe koszty.

Najczęściej (96%) przedsiębiorcy przeznaczali te pieniądze na zabezpieczenie swoich pracowników – zakup maseczek oraz materiałów do dezynfekcji i odkażania. W co trzeciej firmie pandemia wymusiła zakup dodatkowego sprzętu w postaci m.in. laptopów i telefonów ułatwiających pracę z domu. 16% przedsiębiorców zainwestowało z kolei w testy na koronawirusa dla pracowników.

Plany inwestycyjne w szóstej fali badania powróciły do stanu z początku pandemii. O ile w poprzedniej fali niemal co 5. firma chciała się rozwijać, o tyle teraz zamiary takie ma tylko 12% z nich. Obawiają się wydawać pieniądze, aby nie stracić płynności finansowej. W tym gronie połowa zainwestuje w nowe sprzęty i urządzenia, 14% w zakup lub dzierżawę nowych powierzchni lokalowych, natomiast 11% kupi grunty.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.