Kondycja finansowa

Coraz mniej firm boi się o swoje przychody. W lipcu odsetek firm, które przyznały, że w najbliższych trzech miesiącach ich przychody zmaleją spadł o 10,3 pp. Obecnie takie obawy na nadal ponad połowa przedsiębiorców (54,1%). Miesiąc temu takie obawy miało ponad 64% badanych.
Niecałe 5% badanych przedsiębiorców podejrzewa, że ich przychody wzrosną. Wśród nich najwięcej (66,7%) zakłada zwiększony zarobek o najwyżej do 25%. We czerwcowej edycji badania takie nadzieje miało 58,5% właścicieli firm.

Choć spada liczba firm, które zakładają, że ich przychody w najbliższym czasie zmaleją (z 64,5% w czerwcu do 54,1% w lipcu), to rośnie liczba firm, które zakładają spadek przychodów o połowę. Jeszcze miesiąc temu takie obawy miało 61,3%. Obecnie odsetek ten jest wyższy o 4,8 pp.

Firmy nadal wstrzymują inwestycje. Zdecydowana większość firm (75,7%) nie przewiduje prowadzenia inwestycji w najbliższym czasie. W maju brak planów inwestycyjnych deklarowało 77,6%. Z drugiej strony powiększa się grupa przedsiębiorców, którzy jednak myślą o firmowych inwestycjach. Obecnie takie plany przejawia prawie 17% badanych.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.