Kondycja finansowa

Coraz więcej firm nie umie oszacować czy przychowy w firmie wzrosną czy nie. Obecnie trudności z takimi szacunkami ma 19% przedsiębiorstw. To o 2 pp. więcej niż miesiąc temu. Spada także liczba firm, które mają nadzieję, na wzrost przychodów z niecałych 6% w IV edycji do 1,6% aktualnie.
Wśród przedsiębiorców, którzy mają nadzieję na wzrost przychodów, najwięcej (60%) zakłada zwiększony zarobek o najwyżej do 25%.

Spada liczba firm, które zakładają, że ich przychody w najbliższym czasie zmaleją (z 80% w maju do 43% obecnie). W śród nich najwięcej, bo 42% zakłada spadek przychodów o najwyżej 25%. Co trzeci badany zakłada, że przychody w firmie zmaleją 26% do 50%.

MŚP odważniej myślą o inwestycjach. Od początku badania odsetek firm, które chcą się rozwijać, systematycznie rośnie. Obecnie prawie co 5. przedsiębiorstwo planuje inwestycje w najbliższych trzech miesiącach. W poprzedniej fali badania deklarowało tak nieco ponad 15%. Nadal dominuje chęć zakupu nowych sprzętów i maszyn (52,6%), ale mocno zyskał też zakup gruntów. Teraz chce je pozyskać 8,8% firm, a wcześniej jedynie 2,2%.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.