Kondycja finansowa

W VII edycji badania ponad 52% właścicieli firm podejrzewa, że przychody w ich firmach spadną. Zaledwie 2,3% ma nadzieję, że ich przychody wzrosną.
Wśród przedsiębiorców, którzy mają nadzieję na wzrost przychodów, najwięcej (43%) zakłada do 25% wzrostu zarobku.

Wśród firm zakładających spadek przychodów najwięcej, bo 34% zakłada spadek przychodów do 25%. Prawie 30% firm zakłada spadek przychodów od 25% do 50%. W grudniu takie założenia miało więcej firm (34%).

Jak wynika z badania, minimalnie spadł odsetek firm, które przyznają, że poniosło dodatkowe koszty w związku z pandemią (71,4 proc., poprzednio 74,3 proc.).

Najwięcej dodatkowych środków (95,3 proc.) pochłonęło zabezpieczenie pracowników – maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, odkażania pomieszczeń, potem zakup dodatkowych sprzętów (30,7 proc.) i wykonanie testów na koronawirusa wśród pracowników (20 proc.).

Firmy coraz ostrożniej podchodzą do inwestowania. Gotowość taką deklaruje tylko 13% z nich, co oznacza powrót do wskazań z początku pandemii. Zamiast się rozwijać, wolą akumulować gotówkę, aby móc finansować bieżącą działalność. Spośród przedsiębiorstw, które chcą inwestować, zdecydowana większość, bo 61,5%, kupi nowe maszyny i urządzenia, a 1/4 przeznaczy pieniądze na rozwiązania informatyczne.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.