Kontakt

Kontakt dla mediów

media@krd.pl

Andrzej Kulik

Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji,
Rzecznik prasowy

71 78 50 318

+48 661 948 058

a.kulik@krd.pl

Kontakt dla biznesu:

71 773 63 75

Pon. – Pt.: 7:30-21:00


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.