Ogólna ocena nastrojów i kondycji MŚP

Przedsiębiorcy nauczyli się żyć z koronawirusem. Prawie 34% pytanych przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja ekonomiczna nie jest ani dobra ani zła. 36% właścicieli firm ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą.

Przedsiębiorcy oswoili się z koronakryzysem. Pytani o to, jak będzie wyglądała ich sytuacja ekonomiczna za 3 miesiące, prawie połowa odpowiada, że bez zmian. Pogorszenia sytuacji spodziewa się 22,3% badanych. To o 32,3 pp. mniej niż na początku pandemii.

Inwestycje nie wyglądają tak optymistycznie jak dotychczas. Obecnie mniejsza grupa przedsiębiorstw niż poprzednio chce się rozwijać w ten sposób. Takie plany ma 13,8% z nich wobec 16,6% wcześniej i 12,3% w porównaniu do kwietniowej fali badania.
Firmy nadal najchętniej zainwestują w maszyny i urządzenia – to aż niemal 60% wskazań. W maju takie zakupy rozważało 52%, a w kwietniu 54,5% firm. Widać tu więc tendencję wzrostową. Za to największy skok można zaobserwować w inwestycjach budowlanych i remontowych. Obecnie takie prace chce podjąć 23,8% MŚP, choć wcześniej zamiar taki miało zaledwie 10%, a w pierwszej fali 13,6%.
Ponad jedna na trzy firmy w Polsce pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną. Dwa miesiące temu, podczas pierwszej edycji badania, takie wskazania deklarowało 24,6% firm. Maleje liczba firm, które oceniają swoją sytuację jako złą, z wyjściowych 59,9% w maju, do 39,3% w czerwcu i do 30,2% w lipcu.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.