Ogólna ocena nastrojów i kondycji MŚP

Coraz więcej firm źle ocenia swoją sytuację finansową. Obecnie co trzeci przedsiębiorca uważa, że jego sytuacja ekonomiczna jest zła. 33% ocenia swoją sytuację ekonomiczną neutralnie.

Przedsiębiorcy wystawiają ostrożne prognozy na przyszłość. Pytani o to, jak będzie wyglądała ich sytuacja ekonomiczna za 3 miesiące, nadal ponad połowa odpowiada, że bez zmian. Pogorszenia sytuacji spodziewa się ponad 40% badanych.

Większość firm (81,3%) deklaruje, że przygotowała się do drugiej fali pandemii.
84,8% firm utrzymało lub wprowadziło dodatkowe środki ostrożności, co trzeci przedsiębiorca zabezpieczył stany magazynowe, pozostali skupili się na tworzeniu dodatkowych rezerw finansowych (27,5%) i zamrozili premie i bonusy dla pracowników (26,6%). Część firm rozwija swoje dotychczasowe usługi (36,5%) i szukała nowych rynków zbytu (34%).
Nastroje przedsiębiorców są bardzo zbliżone do tych, jakie mieli w pierwszych edycjach badania, a więc i na początki pandemii, czyli bardzo negatywne. Aktualnie co trzecia firma źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną. W V edycji badania takie oceny wystawiało 26% właścicieli firm.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.