Ogólna ocena nastrojów i kondycji MŚP

Coraz więcej firm pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową. Obecnie połowa przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja jest dobra. 26,5% badanych uważa, że ich sytuacja jest zła, a ponad 34% ocenia swoją sytuację ekonomiczną neutralnie.

Przedsiębiorcy wystawiają ostrożne prognozy na przyszłość. Pytani o to, jak będzie wyglądała ich sytuacja ekonomiczna za 3 miesiące, nadal ponad połowa odpowiada, że bez zmian. Pogorszenia sytuacji spodziewa się prawie 30% badanych. To o 6 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania.

Przedsiębiorcy czynią przygotowania na zbliżającą się drugą falę pandemii. Prawie 60% z nich zadeklarowało, że podjęło już w tej sprawie odpowiednie działania. Najbardziej zmobilizowani są przedstawiciele średnich firm. Ponad 85% z nich zabezpiecza się już na okoliczność drugiej fali epidemii.
¾ firm zapewnia o wprowadzaniu dodatkowych środków ostrożności przed drugą falą epidemii. Dodatkowo, 1/3 przedsiębiorców zabezpiecza towar w magazynach oraz myśli nad rozszerzeniem swojej oferty o nowe produkty. Co piąty w poszukiwaniu oszczędności i rezerw finansowych zamroził premie i dodatki do pensji swoim pracownikom.
Stale rośnie liczba firm, które pozytywnie oceniają swoją sytuację gospodarczą. Pięć miesięcy temu, podczas pierwszej edycji badania, takie wskazania deklarowało 24,6% firm. Dziś optymizm widać w co drugiej polskiej firmie. Maleje liczba przedsiębiorców, którzy oceniają swoją sytuację jako złą, z wyjściowych 59,9% w maju, do 16,5% obecnie.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.