Ogólna ocena nastrojów i kondycji MŚP

38,5% firm pozytywne ocenia swoją aktualną sytuację finansową. To o 1,5 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania. O 4 pp. (do 34%) wzrosła grupa przedsiębiorców niezadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej, a 27% firm spodziewa się pogorszenia sytuacji w najbliższych trzech miesiącach.

Przedsiębiorcy wystawiają ostrożne prognozy na przyszłość. Pytani o to, jak będzie wyglądała ich sytuacja ekonomiczna za 3 miesiące, nadal ponad połowa odpowiada, że bez zmian. Pogorszenia sytuacji spodziewa się ponad 27% badanych.

Zdecydowana większość przedsiębiorców (78,6 proc.) uważa, że wprowadzone w jesienią dodatkowe obostrzenia wynikające z II fali pandemii wpłynęły na funkcjonowanie ich firm.
Ponad połowa firm (51,6 proc.) uważa, że przedłużenie obostrzeń pogorszy ich sytuację. Ponad 45 proc. jest jednak zdania, że nie wpłynie to nas funkcjonowanie ich przedsiębiorstw.
Nastroje przedsiębiorców są bardzo zbliżone do tych, jakie mieli w pierwszych edycjach badania, a więc i na początku pandemii, czyli bardzo negatywne. Aktualnie 34% źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną. W VI edycji badania negatywną ocenę sytuacji ekonomicznej wystawiało 30% właścicieli firm.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.