Pomoc Rządu

Z rządowych programów pomocowych skorzystało już prawie trzy czwarte badanych firm. Najwyższy odsetek beneficjentów można zaobserwować wśród mikrofirm (80%). Zupełnie inaczej wygląda sytuacja średnich przedsiębiorców. Tylko lekko ponad 40% z nich wzięło udział w którymś z programów pomocowych.
Spośród proponowanych programów pomocowych dla firm, największą popularnością cieszyły się dofinansowanie postojowe (78%) oraz dofinansowanie zatrudnienia (41%). Co piąty przedsiębiorca skorzystał również z preferencyjnych kredytów i pożyczek.
Prawie 43% przedsiębiorców twierdzi, że przed skorzystaniem z pomocy rządowej powstrzymały ich przewidziane przez ustawodawcę warunki formalne. 4 na 10 firm uważa z kolei, że ich biznes nie potrzebował wsparcia.
Tylko niespełna połowa firm (49%) zadeklarowała, że poradzi sobie w sytuacji, gdy programy pomocowe nie będą kontynuowane. Odmiennego zdania jest co siódmy przedsiębiorca.

Od początku badania sukcesywnie rośnie liczba zadowolonych z wsparcia rządowego przedsiębiorców. Obecnie jest to prawie 38% wszystkich firm. To o 2 pp. więcej niż w poprzedniej edycji „KoronaBilansu MŚP”.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.