Pomoc Rządu

Zainteresowanie pomocą rządową utrzymuje się na wysokim poziomie. Co prawda odsetek firm, które chcą z niego skorzystać nieznacznie spadł o 3,5 pp., wciąż jest to jednak ¾ przedsiębiorców. Rośnie z kolei liczba ankietowanych, którzy nie są już zainteresowanie pakietami pomocowymi. W porównaniu z pierwszym „KoronaBilansem MŚP” odsetek ten wzrósł o 5,5 pp.
Rośnie liczba zadowolonych z udzielonego przez rząd wsparcia. W czerwcu 2020 było to już ponad 30% firm, co w porównaniu z poprzednimi miesiącami oznacza wzrost o prawie 20 pp. względem kwietnia i o 1,3 pp. więcej niż w maju 2020. Równocześnie odsetek niezadowolonych po raz pierwszy spadł poniżej 50%.
Wciąż wiele, bo aż 74,4% firm, jest zainteresowanych pomocą rządową. 77% zamierza skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, a 55% z dofinansowania zatrudnienia.
Co piąty przedsiębiorca uważa, że proponowane przez rząd w ramach programów pomocowych wsparcie powinno być wyższe i rozłożone na dłuższy okres czasu. Jednocześnie według badania mniej firm niż wcześniej skarży się na brak przejrzystości i skomplikowanie procedur. Obecnie przeszkadza to ponad 12% przedsiębiorcom. W porównaniu z wcześniejszymi miesiącami jest to odpowiednio o 9,3 pp. mniej względem kwietnia oraz o 4,2 pp. mniej niż w maju 2020.

Wciąż wiele, bo aż trzy czwarte firm (74,5%), jest zainteresowanych pomocą rządową. To o 1,6 pp. mniej niż miesiąc wcześniej. Równocześnie rośnie liczba ankietowanych, którzy nie są zainteresowani żadnymi pakietami pomocowymi. W porównaniu z pierwszym badaniem odsetek ten wzrósł o 5,5 pp. i obecnie wynosi 18%.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.