Pomoc Rządu

Co trzeci przedsiębiorca jest zadowolony z dotychczas udzielonego wsparcia ze strony rządu. 55% uważa je za niewystarczające.
Odsetek przedsiębiorców deklarujących, że są w stanie funkcjonować bez pomocy spadł o 6,3 pp. względem ostatniego badania i wynosi obecnie 42,7%. Równocześnie prawie co czwarta firma (22,3%) uważa, że nie przetrwa drugiej fali pandemii bez nowych programów pomocowych.
Pomimo uruchomienia nowych programów pomocowych, nadal 2/3 przedsiębiorców oczekuje wsparcia ze strony rządu.
Przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim odroczenia lub umorzenia składek ZUS (85,1%), dofinansowania zatrudnienia (70,1%) i ulg podatkowych (51,7%). 2/3 z nich uważa obecne procedury za zbyt skomplikowane i liczy na ich uproszczenie. Ponad 45% przedsiębiorców ma z kolei nadzieję na częściowe zniesienie lub złagodzenie obowiązujących obostrzeń.

Zadowolenie z oferowanego dla przedsiębiorców przez polski rząd wsparcia utrzymuje się na poziomie powyżej 30%. Jednocześnie, do 55%, wzrósł odsetek firm, które uważają je za niewystarczające. To poziom prezentowany ostatnie w drugiej edycji badania.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.