Produkcja i dostawa

Pandemia wpływa na działalności polskich przedsiębiorstw. Co prawda spada liczba firm, które widzą wpływ pandemii na produkcję, sprzedaż czy świadczenie usług, ale wciąż skutki epidemii dostrzega więcej niż połowa badanych. W V edycji takie spostrzeżenia miało niecałe 65% firm. W pierwszej edycji badania wpływ koronawirusa na działanie firmy widziało prawie 90% ankietowanych.
Zdecydowana większość firm nadal odczuwa negatywne skutki pandemii. W pierwszej edycji badania szkodliwe skutki koronawirusa widziało prawie 97% badanych. V edycja badania pokazuje, że liczba tych odpowiedzi spadła do 93%. Tym samym nieznacznie rośnie liczba firm, które widzą zwiększenie produkcji, sprzedaży czy świadczenia usług. W sierpniu pozytywne skutki koronawirusa widziało 6,6% badanych.
Problemy związane z uzyskaniem materiałów, półproduktów czy podzespołów niezbędnych do produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług cały czas dotykają polskich firm. I edycja badania pokazała, że 42% przedsiębiorców ma problem z otrzymaniem tych produktów. Obecnie takie problemy potwierdza 21% badanych, to ponad 1 pp. więcej niż miesiąc temu.
Przedsiębiorcy w większości nie przewidują problemów w przyszłych dostawach. Obecnie, podobnie jak miesiąc temu, prawie 77% firm nie przewiduje problemów z uzyskaniem materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności.
Spada liczba firm, które zmuszone są częściowo lub całkowicie zawiesić działalność. Wyniki V edycji badania pokazują, że do takich działań zmuszonych było 27,5%. W miesiąc temu odsetek ten sięgał 30% badanych. W maju, wiec podczas pierwszej edycji badania zmuszonych do zawieszenia działalności było 37% firm.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.