Produkcja i dostawa

Pandemia wpływa na działalności polskich przedsiębiorstw. Rośnie liczba firm, które widzą wpływ pandemii na produkcję, sprzedaż czy świadczenie usług. Aktualnie takie spostrzeżenia ma prawie 82% firm.
Zdecydowana większość firm nadal odczuwa negatywne skutki pandemii. W pierwszej edycji badania szkodliwe efekty koronawirusa widziało prawie 97% badanych. VI edycja pokazuje, że liczba tych odpowiedzi spadła zaledwie o 1 pp.
Widać, że wraz ze wzrostem zachorowań w Polsce, a co za tym idzie absencją niektórych pracowników, narastają problemy z dostawą produktów, komponentów i podzespołów potrzebnych do prowadzenia działalności. Obecnie, podobnie jak na początku pandemii, ten problem widoczny jest w co trzeciej firmie.
Obecnie prawie 40% przedsiębiorców przewiduje problemy z przyszłymi dostawami materiałów, podzespołów czy komponentów potrzebnych do prowadzenia działalności.
Liczba firm, które zmuszone są ograniczyć, częściowo lub całkowicie zawiesić działalność zbliżyła się do poziomu z początków pandemii. Wyniki VI edycji badania pokazują, że do takich działań zmuszonych jest prawie 96% przedsiębiorstw.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.