Produkcja i dostawa

Pandemia wpływa na działalności polskich przedsiębiorstw. Liczba firm, które widzą wpływ pandemii na produkcję, sprzedaż czy świadczenie usług sięga aktualnie takie spostrzeżenia ma prawie 94% firm.
Zdecydowana większość firm nadal odczuwa negatywne skutki pandemii. W pierwszej edycji badania szkodliwe efekty koronawirusa widziało prawie 97% badanych. VII edycja pokazuje, że liczba tych sięga niecałych 95%, a więc spadła zaledwie o niecałe 2 pp. w porównaniu z początkiem pandemii.
37% firm ma problemy z dostawą produktów, komponentów i podzespołów potrzebnych do prowadzenia działalności.
Problemów z przyszłymi dostawami materiałów, podzespołów czy komponentów potrzebnych do prowadzenia działalności obawia się 36% przedsiębiorców.
Po 11 miesiącach pandemii wiąż zdecydowana większość, bo 95% właścicieli mikro, małych i średnich firm zmuszonych jest ograniczyć, częściowo lub całkowicie zawiesić działalność. To o 2 pp. mniej niż na początku pandemii, ale jednak mniej niż w grudniu, kiedy do takich kroków zmuszonych było 96% przedsiębiorstw.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.