Zatrudnienie

W najbliższych miesiącach firmy otworzą się na nowych pracowników. Już prawie 15% z nich deklaruje, że zwiększy zatrudnienie. W poprzedniej fali badania wskazało tak 12,7%, tymczasem w pierwszej zaledwie 8,2%.
Najwięcej, 84,4%, chce zwiększyć zasoby kadrowe najwyżej o 25% dotychczasowego stanu. W maju ten przedział również cieszył się największym powodzeniem – wskazało tak wówczas trzy czwarte firm, a w kwietniowym odczycie 65,5%. Co 11. przedsiębiorstwo waha się, co robić – nie wiedzą, czy będą przyjmować pracowników. Wcześniej takich niezdecydowanych było 7,9%, natomiast w kwietniu szacowała tak co czwarta firma.
Aż 87,6% MŚP nie planuje już redukcji zatrudnienia. Tylko niecałe 7% zamierza zwolnić pracowników w najbliższym czasie. Natomiast 5,6% waha się, co zrobić.

W firmach zapytanych o ile zmniejszą zatrudnienie, dominują (66,7%) wskazania, że najwyżej o jedną czwartą załogi. Ten przedział cieszył się największą popularnością także w pierwszej fali badania. Natomiast w drugim badaniu najwięcej firm (42,3%) planowało zwolnienia w przedziale 26-50% załogi. Obecnie niemal co 10. firma waha się, co zrobić.
Nieznacznie, ale jednak rośnie grono przedsiębiorstw, które w najbliższych trzech miesiącach zdecydowanie zamierzają zatrudnić nowych pracowników. W pierwszej fali badania było to zaledwie 2%, w drugiej fali 4,7%, a obecnie 5,6%. W stosunku do kwietniowej fali badania zmniejszyła się też grupa firm, które stanowczo nie chcą zatrudniać dodatkowych osób. Z początkowej wartości 68,9% spadła ona obecnie do 54,1%. W drugiej fali badania taką decyzję podjęło 55,5%.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.