Zatrudnienie

Dla małych i średnich firm praca zdalna to wciąż wyzwanie. 54% z nich nie jest w stanie prowadzić działalności online i nie zmienia się to na przestrzeni kolejnych edycji badania. Wynika to w znacznej mierze z charakteru działalności, np. usługi przewozowe.
Najpopularniejszy model (blisko 32% wskazań) to 3/4 załogi pracującej w firmie, a 1/4 zdalnie. Tylko niecałe 6% firm jest w stanie całkowicie przejść na pracę w domu.

Po ustaniu pandemii ponad 1/3 przedsiębiorstw planuje całkowity powrót pracowników do firmy. 27% chce utrzymać aktualnie stosowany system, ale jest też grupa (2,5%), która chciałaby pracować w pełni zdalnie.

Ponowne zamknięcie szkół i przedszkoli w ramach wprowadzanych obostrzeń miało wpływ na działalność przedsiębiorców i spowodowało zmniejszenie liczby pracowników zdolnych do realizacji obowiązków służbowych w co trzeciej firmie.

W większości firm, które odczuły ponowne zamknięcie placówek edukacyjnych, zmniejszenie liczby pracowników zdolnych do wykonywania swoich obowiązków nie przekroczyło 25% załogi.

Rynek pracy jest już nasycony i na razie nie ma na nim miejsca na kolejne etaty. 86% firm nie planuje zatrudnienia nowych pracowników w ciągu najbliższych 3 miesięcy, co jest wskazaniem najbliższym I edycji badania, kiedy deklarowało tak blisko 88% MŚP.

Prawie ¾ zamierza zwiększyć zatrudnienie najwyżej o 25% obecnego składu załogi, co jest zbieżne z wynikami z I edycji „KoronaBilansu MŚP”. Pozostałe firmy (prawie 27%) nie są obecnie w stanie wskazać, ilu pracowników zatrudnią.
Pocieszające jest to, że firmy nie planują zwolnień – mówi tak 80% badanych. W pierwszej fali było to 60%. Zredukować załogę zamierza tylko 10 % przedsiębiorstw. Tyle samo waha się, co zrobić.
Ponad płowa firm, które planują redukcje, zmniejszy stan załogi najwyżej o 25% dotychczasowego składu. Tylko niecałe 7% przedsiębiorstw okroi go w przedziale 51-75% obecnego zatrudnienia.
Od pierwszej do czwartej fali badania systematycznie rosła grupa firm chcących zwiększyć zatrudnienie – od 2% do 6,3%. Od piątej edycji widać załamanie tego trendu. Obecnie już tylko 3% przedsiębiorców ma w planach przyjęcie nowych pracowników.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.