Zatrudnienie

Rynek pracy nie jest chłonny. 77% firm nie planuje zatrudnienia nowych pracowników w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Tylko niecałe 15% jest gotowych zwiększyć stan załogi. Decyzji nie podjęło jeszcze prawie 9% przedsiębiorców.
70% przedsiębiorców zamierza zwiększyć zatrudnienie najwyżej o 25% obecnego składu załogi. Aż 1/4 firm nie jest obecnie w stanie wskazać, ilu pracowników przyjmą. Wskazania te są bliskie I edycji „KoronaBilansu MŚP”, kiedy wynosiły one odpowiednio 65% i 24%.

Optymistyczne jest to, że firmy nie planują zwolnień – mówi tak 77% badanych. W pierwszej fali było to 60%. Zredukować załogę zamierza tylko niecałe 11 % przedsiębiorstw. Tyle samo waha się, co zrobić.

58% firm, które planują redukcje, zmniejszy stan załogi najwyżej o 25% dotychczasowego składu. Tylko niecałe 12% przedsiębiorstw okroi go w przedziale 51-75% obecnego zatrudnienia. Bardzo dużą redukcję (76-100% stanu) planuje 6% MŚP.

MŚP mają ograniczone możliwości pracy zdalnej. Wynika to w dużej mierze z charakteru prowadzonej działalności, jak np. usługi budowlane czy transportowe. Obecnie niecałe 42% firm jest w stanie całkowicie lub częściowo korzystać z home office. Odsetek ten utrzymuje się na podobnym poziomie przez wszystkie edycje badania. Najwyższy był w II fali badania, kiedy wyniósł 50%.

Najpopularniejszy model (blisko 64% wskazań) to cała załoga pracująca na miejscu. Natomiast 12% przedsiębiorstw przyjęło rozwiązanie, w którym 3/4 osób pracuje w firmie, a 1/4 zdalnie. Tylko nieco ponad 2% jest w stanie całkowicie przejść na home office.

Po ustaniu pandemii 16% przedsiębiorstw planuje całkowity powrót pracowników do firmy. 66% chce utrzymać aktualnie stosowany model. Żadna z badanych firm nie przewiduje pełnego home office.

Od pierwszej do czwartej fali badania systematycznie rosła grupa firm chcących zwiększyć zatrudnienie – od 8% do 17%. W VI edycji widać chwilowe załamanie tego trendu, ale obecnie aż 15% przedsiębiorców ma w planach przyjęcie nowych pracowników.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.