Zatrudnienie

Widać, że rynek pracy się normalizuje. Dużo pracowników wróciło do swoich firm, lub znalazło miejsce w innych. Ma to odbicie w badaniu. W najbliższych trzech miesiącach nowych pracowników chce zatrudnić 13,5% przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa, które deklarują przyjęcia pracowników, zamierzają powiększyć załogę o ¼ dotychczasowego stanu. Z kolei 7,3% zatrudni dodatkowe osoby w przedziale 26-50% obecnego składu.

Rynek powoli nasyca się pracownikami po wcześniejszej fali zwolnień. Redukcje planuje jedynie 6,6% firm – w poprzedniej fali badania wskazało tak o jeden procent więcej.

Połowa firm, które planują redukcje, zmniejszy stan załogi najwyżej o 25% dotychczasowego składu. Tylko co 10. przedsiębiorstwo okroi skład w przedziale 51-75% obecnego zatrudnienia.

Prawie 40% przedsiębiorców spodziewa się zmniejszenia liczby pracowników mogących realizować swoje obowiązki w przypadku zamknięcia placówek edukacyjnych. Najwięcej absencji wśród pracowników możemy spodziewać się w średnich przedsiębiorstwach oraz w branży budowlanej, gdzie odsetek ankietowanych spodziewających się problemów w tym aspekcie wynosi prawie 60%.

Prawie 2/3 firm przewiduje, że zamknięcie szkół i przedszkoli będzie równoznaczne z tym, że co czwarty pracownik nie będzie mógł w pełni realizować swoich obowiązków. 28% przedsiębiorców spodziewa się większych problemów w tym aspekcie.

Jedynie w 5,3% małych i średnich przedsiębiorstw w pełni jest możliwa praca zdalna i są to głównie firmy usługowe. 42,1% częściowo korzysta z home office, ale w ponad połowie (52,6%) pracownicy w ogóle nie mają takiej opcji.
Najwięcej, bo 58,3%, jest przedsiębiorstw, w których wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki wyłącznie na miejscu. 16,7% MŚP pracuje w modelu: ¾ załogi w firmie, a ¼ zdalnie.
Po ustaniu pandemii przeważająca liczba firm (63,2%) chce pozostać przy wdrożonym teraz modelu pracy. Ponad 18% proc. chce pełnego powrotu pracowników do firmy.
Od pierwszej do czwartej fali badania rosła grupa firm chcących zwiększyć zatrudnienie – od 2% do 6,3%. W najnowszym badaniu odsetek ten zmniejszył się do 4,4%. Widać, że firmy odbudowały zespoły i nie mają dużej potrzeby poszerzania grona pracowników. Ciągle jednak jest miejsce na nowe etaty.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.